• krzyze
 • melchior1
 • k2
 • krokus2
 • k4
 • melchior2
 • post
 • k3
 • krokus4a
 • k1
 • post3
 • p6 noc
 • krokus3

wielkanoc19

Panie, oto stajemy na Twej Krzyżowej Drodze, by prosić Cię o ukazanie nam prawdy dotyczącej chrześcijańskiego życia. Przed nami otwiera się wiele dróg życia. Chcemy wybrać tę, która z pewnością prowadzi do celu, tę, na której
możemy wygrać całe życie.

STACJA I
Piłat wydaje wyrok na Jezusa
Piłat musiał podjąć decyzję. Od jednego jego zdania zależał los
Jezusa. Mógł Mu dać wolność lub mógł Go pozbawić życia.
Młodość to czas wchodzenia w świat odpowiedzialności. To czas dojrzewania
do podjęcia wielkich decyzji, od których zależą losy nie tylko nasze, ale i
wielu innych ludzi.
Naucz nas, Panie, właściwie osądzać siebie i innych.

STACJA II
Pan Jezus przyjmuje krzyż
Krzyż to trudne dobro. Na drodze życia ciągle jesteśmy w zasięgu dobra
łatwego, które nas ciągnie ku sobie i chce nas zniewolić. Dobro łatwe - często
jest pokusą. Dobro trudne - budzi lęk i nie mamy ochoty sięgać po nie. Ono
wydaje się za drogie. Ono kosztuje.
Trzeba wiele odwagi, by oprzeć się pokusie łatwego dobra, które zniewala i
sięgnąć po dobro trudne, które budzi lęk.
Panie Jezu wyciągający ręce po krzyż i ukryte w nim trudne dobro - naucz
nas, ludzi młodych, odwagi i mądrości, które pomogą nam w sięganiu po
dobro trudne. Ono bowiem nie zniewala, lecz zawsze ubogaca.

STACJA III
Pan Jezus upada pod ciężarem krzyża
Ciężar krzyża jest ponad Twoje siły, Panie. Oto leżysz na ziemi.
Zdecydowałeś się na kroczenie drogą ofiary i chcesz nas przekonać, że
tylko na niej możemy autentycznie wzrastać.
Dla nas ofiara - to strata. Patrząc na Ciebie, gotowi jesteśmy powiedzieć, że
Twoja droga nie ma sensu. Tylko tracisz, z kroku na krok, tracisz siły, tracisz
życie.
Według Ciebie, Panie, ofiara to nie strata, lecz wielki zysk. Płaci się sobą
cenę wielką, ale zysk jest bez porównania większy. Ofiara, to najlepsza
inwestycja, której owoce można podziwiać na ziemi i radować się nimi w
niebie.
Panie, Mistrzu nasz i Zbawicielu, daj nam, ludziom młodym, ducha zrozumienia
wartości ofiary.

STACJA IV
Jezus spotyka Matkę
Panie, miałeś wspaniałą Matkę, najwspanialszą z kobiet, jakie żyły na
ziemi. Rozumieliście się bez słów. Ale i w Waszym spotkaniu były bolesne
nieporozumienia. Pamiętasz, Panie, jak mając dwanaście lat zostałeś w świątyni,
a Ona szukała Ciebie z bólem serca?
Prawdziwa miłość rodziców do dzieci i dzieci do rodziców kształtuje się
przez długie lata. W okresie młodzieńczym nieuniknione są bowiem napięcia.
Chodzi tylko o to, by one nie zniszczyły, ani rodziców, ani ich dzieci. By były
twórcze, by doskonaliły ich wzajemny szacunek i miłość.
Panie, przez ręce Twojej Matki, prosimy Cię o błogosławieństwo dla naszych
rodziców. Spraw, byśmy umieli ich coraz bardziej szanować i kochać.

STACJA V
Szymon z Cyreny pomaga Chrystusowi
Nikt dobrowolnie nie pomógł Ci, Panie. Uczynił to pod presją żołnierzy
Szymon. Ulicą przechodziło wielu pobożnych Żydów i niejeden rozpoznawał w
Tobie słynnego proroka i dobroczyńcę. Nikt jednak nie podszedł, nie
zaproponował pomocy w dźwiganiu krzyża. Byłeś już skompromitowany i nie
należało się Tobą zajmować.
Obok nas jest wielu ludzi nadmiernie obciążonych. Z trudem zmagają się ze
swymi obowiązkami dzień po dniu. Tak wielu ich nie dostrzega. Ci zaś, którzy
dostrzegają, nie widzą interesu, by im pomóc. Szkoda sił i czasu. Szymon
zrobił najlepszy interes w życiu, biorąc na kilkanaście minut belkę Twego
krzyża na swoje ramiona.
Naucz nas, Panie, pomagać potrzebującym pomocy, bo ubogacając ich, ubogacamy
siebie. Naucz nas zwłaszcza pomagać naszym kolegom, koleżankom dotkniętym
chorobą czy kalectwem.

STACJA VI
Święta Weronika ociera twarz Jezusa
Weronika widziała ulice pełne ludzi, widziała żołnierzy, trzech skazańców,
ale w tym obrazie dostrzegła to, co najcenniejsze - Twoją twarz. Tylu ludzi od
kilku godzin robiło wszystko, by ją zniekształcić - bili pięściami, pluli,
policzkowali, ranili cierniem. Zdawało się im, że niszcząc Twoją twarz, pełną
dobroci i przebaczenia, zgaszą światło, bo chcą żyć w ciemności i działać
w ciemności.
Weronika wiedziała jednak, że prawdziwego światła bijącego z Twojej twarzy
nie da się zgasić. Ona chciała żyć w jego blasku i wbrew wszystkim, otarła
Twoją twarz, przywracając jej majestat człowieczeństwa.
Panie, oby nikt z nas, ludzi młodych, nie dołączył do ludzi miłujących
ciemność i zniekształcających oblicze człowieka. Chcemy stać po stronie świętej
Weroniki i żyć w blasku Twojej światłości.

STACJA VII
Drugi upadek Chrystusa
Drugi raz usiłowałeś powstać z ziemi. Przy pomocy rąk żołnierzy udaje
się to. Tylu ludzi się gorszy Twoją słabością. Ty wiesz, Panie, że na
ziemi wszyscy gardzą słabym.
Panie, Ty wcale nie jesteś słaby, Ty jesteś wszechmocny. Dobrowolnie ukryłeś
swoją moc i zgodziłeś się na klęskę. To tak, jakby genialny bokser wyszedł
na ring i zgodził się na nokaut. Wszyscy, którzy w Ciebie wierzyli, opuszczą
Cię rozczarowani.
Ty zaś zgadzasz się na klęskę, by przekonać przeciwnika, że licytacja siły
na zasadzie klęski i zwycięstwa nie ma sensu; lepiej jest zrezygnować z
rywalizacji i podać sobie dłonie w twórczej współpracy.
Panie, niewielu rozumie Twoją postawę. Nam, ludziom młodym, bardzo imponuje
zwycięstwo. Dziś prosimy Cię, Panie, naucz nas wygrywać, ale naucz nas również
mądrze przyjmować klęski.

STACJA VIII
Jezus upomina płaczące kobiety
Upomnienie. Trudno je przyjąć i trudno je przekazać. Buntujemy się, gdy
inni nas upominają, sami też nie mamy ochoty upominać. Ty, Panie, słaby,
cierpiący, na trzy godziny przed śmiercią upominasz napotkane jerozolimskie
matki.
Prawdziwa miłość umie przyjąć upomnienie i umie je przekazać. To znak
wielkiej troski o dobro drugiej osoby. Jeśli kogoś kocham, nie mogę
zrezygnować z jego upomnienia, nawet jeśli mi powie: ?Co cię to
obchodzi".
Panie Jezu, naucz nas mądrze przyjmować upomnienia. Naucz nas dostrzegać miłość
w sercu tych, którzy nas upominają, bo oni pragną naszego dobra. Naucz nas również
trudnej sztuki braterskiego upomnienia kolegi i koleżanki, jeśli wchodzi na
niebezpieczną drogę szukając złego towarzystwa.

STACJA IX
Jezus ponownie upada
Znamy ideał pięknego życia. Nie dostrzegamy jednak ludzi, którzy ten ideał
realizują. Jest ich zbyt mało, by można ich było spotkać na co dzień. Stając
przy Tobie, Panie, odkrywamy, jak trudno jest w pewnych sytuacjach trwać w
realizacji ideału.
Już się nie dziwimy, że niejeden z niego rezygnuje. Dziękujemy Ci, Panie, za
Twój przykład. Ty nie rezygnujesz, wstajesz z upadku, by dotrzeć do miejsca
kaźni i złożyć do końca wyznanie swej miłości do Ojca i miłości do nas,
ludzi - swoich braci.
Panie, udziel nam mocy do przezwyciężania wszelkich trudności w życiu i mądrości
potrzebnej do realizacji ideału życia w sprawiedliwości, przebaczeniu,
prawdzie i miłości. Pomóż nam dostosować życie do ideału, a nie ideał do
karłowatego życia.

STACJA X
Jezus odarty z szat
Nagość Twoja, Panie, zmusza do zastanowienia nad nagością, którą
wykorzystuje świat do budzenia i karmienia pożądliwości ciała. Pożądanie
- wielki dar decydujący w dużej mierze o miłości mężczyzny do kobiety i
kobiety do mężczyny, tak często jest dziś wykorzystywany wyłącznie do
zabawy. Młodość, to czas brania odpowiedzialności za ten dar.
Panie odarty z szat - naucz nas wędrować przez świat wideokaset, filmów,
ilustrowanych magazynów, ze świadomością wielkości daru, który decyduje o
godności mężczyzny i kobiety. Spraw, by każdy z nas odkrył w swoim życiu
piękno i bogactwo ciała swojego i innych objawione w prawdziwej miłości.

STACJA XI
Pan Jezus przybity do krzyża
Spoglądając na scenę Twego krzyżowania, chcemy, Panie, prosić Cię o dar
właściwego spojrzenia na okrucieństwo. Tak często świat odsłania przed
nami sceny straszne, w których człowiek zadaje cierpienie człowiekowi. Tyle
gwałtu, nienawiści, okrucieństwa.
Wiemy, że nasze młode serca, głęboko notują w pamięci każdą taką scenę.
Wiemy, że ona w nim pozostaje na zawsze. Prosimy Cię, Panie, byśmy wszystkie
te sceny znęcania się człowieka nad człowiekiem zawsze łączyli z Twoim
krzyżowaniem.
Udziel nam łaski, byśmy nigdy i nikomu nie zadawali bólu, byśmy nie byli
okrutni ani w słowach, ani w czynach.
Daj nam również moc, byśmy pamiętając o Twojej postawie w czasie krzyżowania,
nie odpłacali ciosem za cios, lecz umieli modlić się w duchu przebaczenia za
tych, którzy nas ranią.

STACJA XII
Pan Jezus umiera na krzyżu
Panie umierający na krzyżu - Tak często przedstawiają nam chrześcijaństwo
jako religię piękną, pełną Bożego błogosławieństwa, opieki nieba i życia
z rąk Opatrzności. Tymczasem ta Twoja droga wcale nie jest taka wygodna, miła,
łatwa.
Gdzież jest Twój Ojciec, którego wzywasz? On milczy! Gdzież Jego miłość?
Czyż na wołanie: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił nie
zareagowaliby nasi ziemscy rodzice? Czyż Twój Ojciec ma Serce z kamienia? Tak
trudno nam pojąć miłość, która zgadza się na cierpienie osoby kochanej.
Panie, dla nas, ludzi młodych, wędrówka za Tobą, nie jest kuszącą ofertą.
Inne, te, które stawia świat, są o wiele bardziej interesujące. Nie dziwimy
się, że Apostołowie uciekli tuż po Twoim aresztowaniu.
Panie, daj nam zrozumieć, że na drodze Twojej miłości zawsze się wygrywa,
nawet wówczas, gdy z powodu przynależności do Ciebie trzeba ponieść śmierć.
Daj, Panie, byśmy się nie przestraszyli trudów tej drogi.

STACJA XIII
Ciało Chrystusa zdjęte z krzyża
Panie, mogłeś jeszcze tak dużo dobrego uczynić. Tysiące chorych czekało
na uzdrowienie, głodni - na chleb z Twej ręki, goście weselni - na dobre
wino. Byłeś w pełni sił, zrezygnowałeś z tak wielkiej ilości dobra. To
nie jest racjonalne.
Burzysz, Panie, nasz doczesny sposób myślenia. Wykonałeś zadanie i
odchodzisz, bo zadanie Twoje nie polegało na ratowaniu ludzi dla doczesności.
Wiesz doskonale, że tego się nie da uczynić. Świat doczesny przemija.
Uzdrowieni - umarli, nakarmieni - znów byli głodni, a ci, których wskrzesiłeś
- po pewnym czasie ponownie znaleźli się w grobie.
Chodziło Ci jedynie, Panie, o ukazanie nam drogi do ratowania się z tej
przemijającej doczesności. Chciałeś nas przekonać, że nie należy się
obawiać śmierci, bo poza jej progiem jest nowe życie.
Wyzwól nas, Panie, z myślenia czysto doczesnego i wprowadź w obliczanie
naszego życia w wymiarach wieczności.

STACJA XIV
Pan Jezus złożony do grobu
Panie, w tym grobie czekało Twe Ciało na Zmartwychwstanie. Kiedy opuściło
grób, było już poza zasięgiem rąk ludzi złych, których wciąż jest tak
wiele na tym świecie. Ręce Kajfasza, Annasza, Piłata, Heroda, Judasza, żołnierzy
z plutonu egzekucyjnego już Cię nie mogły dosięgnąć. Byłeś natomiast w
zasięgu rąk ludzi dobrych: Matki, Piotra, Magdaleny, Jana, Tomasza, uczniów z
Emaus.
Umocnij, Panie, w nas, ludziach młodych, wiarę w istnienie czystego dobra i
pomóż nam przejść przez świat, w którym jest wiele rąk złych, tak, byśmy
mogli z radością uścisnąć Twoją zmartwychwstałą prawicę.
Panie, przymnóż nam wiary.

ZAKOŃCZENIE
Dziękujemy Ci, Panie, za ukazanie ewangelicznej drogi życia.
Jesteśmy wypełnieni obawą, czy stać nas będzie na wierne kroczenie za Tobą.
Ufamy jednak, że przy Twojej pomocy jest to możliwe.
Udziel nam, Panie, daru wytrwałości.

Msza Wigilii Wielkanocnej

 2019wpiatek 046 10033 800 600 80

Alleluja!!!
Tak brzmiały nasze serca.
Jezus Zmatwychwstał...

Zapraszamy do wysłuchania relacji ze Mszy Świętej z Wielkiej Soboty.
Posłuchajcie :)

Część początkowa z obrzędu wniesienia Światła

Część z czytaniami

Część z Ewangelią, homilią księdza Zbigniewa oraz litania do Świętych 

Część z Liturgii Eucharystycznej

Więcej…

Wielki Czwartek - Jezus schyla się do twoich nóg ...

 m536.jezus umywa nogi apostolom

Jezus zasiada do Wieczerzy
z Piotrem - który się Go trzy razy zaprze,
Judaszem - który zdradzi,
9 innymi apostołami - którzy uciekną,
i Janem - jedynym, który pozostanie wierny.

Jezus zasiada do Wieczerzy z grzesznikami.

Jezus schyla się do nóg grzeszników.

Jezus obmywa nogi grzesznikom.

Niezależnie czy przyszedłeś na Wieczerzę jako Piotr, Judasz czy Jan - Jezus schyla się do twoich nóg.

Pozwól Mu się obmyć ...

Więcej…

V niedziela Wielkiego Postu - zasłanianie krzyży

krzyż zasł

Zatęsknij za widokiem ukrzyżowanego Pana!
Już dziś, mając przed naszymi oczami zasłonięty krzyż, zatęsknijmy za obliczem naszego Pana, który chce się nam na nowo ukazać i w dzisiejszej liturgii i w kolejnych dniach Wielkiego Postu. Tak jak Chrystus Pan pozwolił na nowo spojrzeć na świat wskrzeszonemu Łazarzowi, również my dzięki życiu, którego nam udziela Bóg w Świętej Liturgii, inaczej spójrzmy na otaczającą nas rzeczywistość.

Więcej…

Pielgrzymka do Rzymu ... czerwiec 2019

rome
Nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Rzymu i miejsc świętych w dniach 09-18 czerwiec 2019 roku.

Zapraszamy naszych Parafian do pielgrzymowania. Zostało 10 miejsc (stan na 07.04.2019 godzina 12:00).
Jeżeli będzie większe zainteresowanie - jesteśmy w stanie zorganizować kolejny wyjazd w dniach 08-17 wrzesień.
Prosimy o kontakt z x. Proboszczem lub w zakrystii.

Poniżej przedstawiamy ramowy program pielgrzymki w czerwcu.

Więcej…

Rekolekcje wielkopostne 2019

Rekolekcje1

Rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Zapraszamy do zapoznania się z programem.

Więcej…

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

zwiastowanie2

Dzisiejsza uroczystość przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Więcej…

EDK - Podejmij wyzwanie

EDK

Piesza, nocna wędrówka w ciszy i samotności. Co najmniej 40 km. EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA to wyzwanie dla tych, którzy nie boją się wycieńczenia.

Więcej…

Misjonarze mocą Ducha

logo ad gentes2

Umiłowani w Chrystusie Panu,
Bracia i Siostry!

W Kościele w Polsce obchodzimy w II niedzielę wielkopostną „Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami”. Modlitwą, cierpieniem w intencji misji oraz ofiarami wyrażamy braterską solidarność z 2004 naszymi misjonarkami i misjonarzami, którzy głoszą Ewangelię i dają świadectwo miłości Boga i bliźniego w 99 krajach misyjnych.

Więcej…

Pielgrzymowaliśmy do Ziemi Świętej

 przem

Tuż przed rozpoczęciem Wielkiego Postu, dzięki uprzejmości naszego byłego wikariusza Księdza Jarosława Bielesza, grupa 11 pielgrzymów z naszej parafii, pielgrzymowała do Ziemi Świętej.

Jeżeli pielgrzymkę możemy ogólnie zdefiniować jako potrzebę dotarcia do miejsca, w którym Bóg objawił siebie i swoją miłość do człowieka, w takim razie pielgrzymka do Miejsc Świętych bezsprzecznie zajmuje pierwsze miejsce. Ewangelii Jezusa nie można bowiem w pełni zrozumieć bez poznania palestyńskiej ziemi. Ziemia Święta to geografia zbawienia, miejsce historycznej działalności Boga na rzecz odkupienia człowieka. Choć cały świat jest dziełem Boga Stworzyciela i wszędzie pełno jego śladów, to jednak pełnia tego objawienia i dzieło odkupienia dokonało się na tej ziemi, którą często określa się "Piątą Ewangelią" (E.Renan).

Więcej…

Rok 2019 – Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego

 Melchior250

W dekoracji wielkopostnej naszego kościoła pojawił sie portret przedstawiający świętego Melchiora Grodzieckiego. Związane jest to z faktem, że rok 2019 jest w województwie śląskim Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego.

kliknij aby przeczytać - LIST PASTERSKI BISKUPA BIELSKO-ŻYWIECKIEGO NA WIEKI POST 2019 Z OKAZJI OGŁOSZENIA ROKU ŚW. MELCHIORA GRODZIECKIEGO

„Św. Melchior uczy wierności swoim przekonaniom, zwłaszcza wtedy, kiedy trzeba zapłacić za nie wysoką cenę. W tym przypadku – cenę własnego życia. Jego śmierć stanowi przestrogę do czego prowadzi nienawiść i nietolerancja o podłożu narodowościowym czy religijnym” – mówił wikariusz diecezji bielsko-żywieckiej ks. Marek Studenski podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach.

Więcej…

Środa Popielcowa

popielec1

W Środę Popielcową katolicy rozpoczynają czterdziestodniowy post. Liczba 40 stanowi w Piśmie Świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie Boga. W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne: czterdzieści dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem; czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej; czterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice Prawa.

Więcej…

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post

jesus520

«Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych» (Rz 8, 19)

Drodzy bracia i siostry!

Każdego roku, za pośrednictwem Kościoła, który jest naszą Matką, Bóg pozwala swoim wiernym «z oczyszczoną duszą radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, aby (…) 

Więcej…

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA

07:00, 09:00, 11:00, 18:00

MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU
06:30,
17:30 
(od 01.X do środy Wielkiego Tygodnia),
18:00 (od Wielkanocy do 30.IX),
20:00 (w wakacyjne środy).

MSZE ŚWIĘTA z obrzędem udzielenia CHRZTU ŚW.
11:00 (w trzecią niedzielę miesiąca)


SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Codziennie 20 minut przed Mszą Świętą (z wyjątkiem wieczornej niedzielnej Mszy Świętej).
W październiku o 06:10 i 20 min. przed różańcem.
W listopadzie o 06:10 i o 17:00 przed wypominkami.


NABOŻEŃSTWA ZWIĄZANE
Z POSZCZEGÓLNYMI OKRESAMI ROKU LITURGICZNEGO


Roraty adwentowe od poniedziałku do soboty - godz. 17:30

Gorzkie Żale - w niedziele wielkopostne o godz. 17:00.

Droga Krzyżowa w wielkopostne piątki
 09:00 - dla dorosłych, 
 17:00 - dla rodzin (od 01.04.2019 17:30),
 19:30 dla młodzieży.

Nabożeństwa majowe
w każdy dzień maja po Mszy św. wieczornej,
w niedziele o 17:30

Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa
 w tygodniu - po Mszy św. wieczornej, w niedziele o 17:30.

Nabożeństwa różańcowe
w październiku codziennie o godz. 17:00.


INNE NABOŻEŃSTWA W CIĄGU ROKU

Wypominki roczne za zmarłych
w każdy wtorek po wieczornej Mszy Świętej

Nieszpory niedzielne lub nabożeństwa okresowe
o godz. 17:30.

Nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w każdą środę po Mszy Świętej

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
w każdy piątek
w miesiącach IV, VII, VIII, IX, XI po wieczornej Mszy Świętej
w pozostałe miesiące po porannej Mszy Świętej.

Pierwszy Czwartek Miesiąca
Godzina Święta godzinę przed Mszą Świętą wieczorną

Pierwszy Czwartek Miesiąca
Spowiedź dla szkoły podstawowej i gimnazjum

godzina przed Mszą Świętą wieczorną

Pierwszy Piątek Miesiąca
Spowiedź godzina przed wieczorną Mszą Świętą

Pierwsza Sobota Miesiąca
Msza Święta o godzinie 09:00 połączona z nabożeństwem wynagradzającym ku czci NSM.