• parafia1
  • lato1
  • parafia2
  • lato2
  • parafia3
  • lato3
  • parafia4
  • lato4
  • p6 noc
  • slajdy5

Rekolekcje1

Rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Zapraszamy do zapoznania się z programem.

zwiastowanie2

Dzisiejsza uroczystość przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Już za chwilę wyruszę z Tobą, Panie Jezu w Drodze Krzyżowej. Nie chcę być na niej jedynie niemym świadkiem. Pragnę w niej w pełni uczestniczyć, to znaczy wziąć wraz z Tobą krzyż. Ten krzyż towarzyszy mi przecież każdego dnia. Czasem przed nim uciekam, czasem próbuję go nie widzieć. Tymczasem w krzyżu cierpienie, ale i w krzyżu zbawienie!!!

Panie, oto stajemy na Twej Krzyżowej Drodze, by prosić Cię o ukazanie nam prawdy dotyczącej chrześcijańskiego życia. Przed nami otwiera się wiele dróg życia. Chcemy wybrać tę, która z pewnością prowadzi do celu, tę, na której
możemy wygrać całe życie.

EDK

Piesza, nocna wędrówka w ciszy i samotności. Co najmniej 40 km. EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA to wyzwanie dla tych, którzy nie boją się wycieńczenia.

logo ad gentes2

Umiłowani w Chrystusie Panu,
Bracia i Siostry!

W Kościele w Polsce obchodzimy w II niedzielę wielkopostną „Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami”. Modlitwą, cierpieniem w intencji misji oraz ofiarami wyrażamy braterską solidarność z 2004 naszymi misjonarkami i misjonarzami, którzy głoszą Ewangelię i dają świadectwo miłości Boga i bliźniego w 99 krajach misyjnych.

 przem

Tuż przed rozpoczęciem Wielkiego Postu, dzięki uprzejmości naszego byłego wikariusza Księdza Jarosława Bielesza, grupa 11 pielgrzymów z naszej parafii, pielgrzymowała do Ziemi Świętej.

Jeżeli pielgrzymkę możemy ogólnie zdefiniować jako potrzebę dotarcia do miejsca, w którym Bóg objawił siebie i swoją miłość do człowieka, w takim razie pielgrzymka do Miejsc Świętych bezsprzecznie zajmuje pierwsze miejsce. Ewangelii Jezusa nie można bowiem w pełni zrozumieć bez poznania palestyńskiej ziemi. Ziemia Święta to geografia zbawienia, miejsce historycznej działalności Boga na rzecz odkupienia człowieka. Choć cały świat jest dziełem Boga Stworzyciela i wszędzie pełno jego śladów, to jednak pełnia tego objawienia i dzieło odkupienia dokonało się na tej ziemi, którą często określa się "Piątą Ewangelią" (E.Renan).

LIST PASTERSKI BISKUPA BIELSKO-ŻYWIECKIEGO  NA WIEKI POST 2019  Z OKAZJI OGŁOSZENIA ROKU ŚW. MELCHIORA GRODZIECKIEGO
 
Nasz święty na czas niepokojów i trudnych wyborów
 
 
Drodzy Bracia i Siostry,

w Wielki Post roku 2019 pragniemy wejść ze świętym Melchiorem Grodzieckim, by w ciągu kolejnych miesięcy obchodzić czterechsetlecie jego męczeńskiej śmierci. Ufamy, że stanie się on świętym rozpoznawalnym w całej naszej diecezji i orędownikiem w wielu sprawach naszego Kościoła.

pietraszko 1024x683

Dziś, 09 marca 2019 nasi Parafianie wraz z księdzem Proboszczem Markiem Bandurą pielgrzymowali do grobu sługi Bożego księdza biskupa Jana Pietraszki.

W Kolegiacie św. Anny pielgrzymi modlili się o rychłą beatyfikację księdza biskupa Jana oraz za jego wstawiennictwem zanosili modlitwy do Boga.
W drodze powrotnej odwiedzili Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

Zachęcamy do wysłuchania kazania wygłoszonego podczas Mszy Świętej odprawionej w rocznicę śmierci 02 marca 2019 r.


(nagranie udostępnione przez Stanisława Pietraszkę)

 

 Melchior250

W dekoracji wielkopostnej naszego kościoła pojawił sie portret przedstawiający świętego Melchiora Grodzieckiego. Związane jest to z faktem, że rok 2019 jest w województwie śląskim Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego.

kliknij aby przeczytać - LIST PASTERSKI BISKUPA BIELSKO-ŻYWIECKIEGO NA WIEKI POST 2019 Z OKAZJI OGŁOSZENIA ROKU ŚW. MELCHIORA GRODZIECKIEGO

„Św. Melchior uczy wierności swoim przekonaniom, zwłaszcza wtedy, kiedy trzeba zapłacić za nie wysoką cenę. W tym przypadku – cenę własnego życia. Jego śmierć stanowi przestrogę do czego prowadzi nienawiść i nietolerancja o podłożu narodowościowym czy religijnym” – mówił wikariusz diecezji bielsko-żywieckiej ks. Marek Studenski podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach.

papież franciszek 2

W wielu krajach jest zwyczaj, że gdy słychać dzwony, mamy czy babcie prowadzą dzieci, by obmyły sobie oczy wodą życia, aby było to znakiem możliwości zobaczenia świata spraw Jezusa rzeczy nowych. Dajmy sobie w tę Wielkanoc obmyć duszę, by widzieć piękne rzecz i czynić rzecz piękne. To wspaniałe! Właśnie tym jest zmartwychwstanie Jezusa po śmierci, która była ceną zbawienia każdego z nas.

maryja pod krzyżem

Do dobrego przeżycia Świętego Tygodnia zachęcił papież przed odmówieniem modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniem apostolskiego błogosławieństwa.
"Niech Maryja pomoże nam wszystkim dobrze przeżyć Święty Tydzień. Od niej uczmy się milczenia wewnętrznego, spojrzenia sercem, miłującej wiary, aby iść za Jezusem na drodze krzyżowej, która prowadzi do radosnego światła Zmartwychwstania."

W ciągu wieków historia Jezusa Chrystusa zainspirowała licznych artystów i wiele największych dzieł sztuki ukazuje wydarzenia z Jego życia. Zachęcamy do przeżywania historii Wielkiego Tygodnia poprzez kontemplację dzieł wielkich atystów.

W Niedzielę Palmową udaliśmy się do katedry św. Mikołaja w Bielsku – Białej na uroczystą Eucharystię pod przewodnictwem ks. bp. Romana Pindla, poprzedzoną procesją, na którą oczywiście jak co roku przygotowaliśmy naszą własną palmę.

ojciec paulin

Rozpoczęliśmy misje parafialne. Witamy serdecznie rekolekcjonistę Bogdana Waliczka z zakonu OO Paulinów. Życzymy wszelkich łask Bożych w prowadzeniu misji parafialnych.

 

W dniu 10 marca 2018 roku odbyliśmy parafialną pielgrzymkę do Krakowa, do Uniwersyteckiej Kolegiaty świętej Anny, do grobu Sługi Bożego biskupa Jana Pietraszki – w 30 rocznicę jego śmierci. Pielgrzymując do Krakowa, przejeżdżając przez Kalwarię Zebrzydowską pozdrowiliśmy Matkę Bożą odmawiając różaniec.
Kraków przywitał nas wspaniałą wiosenną pogodą. Udaliśmy się do Uniwersyteckiej Kolegiaty świętej Anny.

Drodzy Parafianie!
Misje Święte to szczególny czas dla nas wszystkich - to czas święty w którym nawiedza nas Bóg, aby nas odnowić i uzdrowić.
To czas refleksji nad swoim życiem.
Misje Święte - to czas najwłaściwszy na powrót do Boga i Kościoła.
Przygotujmy się do nich przez praktykowanie uczynków pokutnych.
Chorych prosimy o modlitwę w intencji prowadzących Misje jak i w intencji całej parafii.

golgota

Bóg ukrzyżowany pozostaje miłosierny

Jezu Chryste, w ten kolejny już w naszym życiu Wielki Piątek chcemy raz jeszcze być przy Tobie na Drodze Krzyżowej. Ty jesteś wcielonym Miłosierdziem Boga Ojca. Ty opowiedziałeś nam przypowieść o ojcu, który nieodwołalnie kocha marnotrawnego syna i urządza mu święto ocalenia natychmiast, gdy tylko syn powraca. Ty pomagałeś każdemu człowiekowi, który cierpiał albo był zagrożony.

pietraszko

Dziś 02.03.2018 r. mija 30 lat od śmierci biskupa Jana Pietraszki. Zapraszamy do przeczytania krótkiego artykułu zamieszczonego na stronie Kolegiaty Świętej Anny w Krakowie.

Boże Wszechmogący, Ty powołałeś do pasterskiej posługi w swoim Kościele biskupa Jana i poprzez charyzmat nauczania Twojej prawdy uczyniłeś Go głosicielem Ewangelii.

01.03.2018 r., w przeddzień trzydziestolecia śmierci pochodzącego z Buczkowic twórcy powojennego duszpasterstwa akademickiego w Krakowie, mentora i opiekuna studentów, w Watykanie rozpoczęła obrady komisja teologów, która bada dokumenty przesłane po zakończeniu procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym. Jeśli wynik prac będzie pozytywny, komisja przekaże sprawę papieżowi Franciszkowi, prosząc o wydanie dekretu o heroiczności cnót biskupa Jana.