• post2020_1
  • k2
  • krzyze
  • k4
  • post2020_2
  • post
  • k3
  • post2020_3
  • k1
  • krokus2
  • p6 noc

 przem

Tuż przed rozpoczęciem Wielkiego Postu, dzięki uprzejmości naszego byłego wikariusza Księdza Jarosława Bielesza, grupa 11 pielgrzymów z naszej parafii, pielgrzymowała do Ziemi Świętej.

Jeżeli pielgrzymkę możemy ogólnie zdefiniować jako potrzebę dotarcia do miejsca, w którym Bóg objawił siebie i swoją miłość do człowieka, w takim razie pielgrzymka do Miejsc Świętych bezsprzecznie zajmuje pierwsze miejsce. Ewangelii Jezusa nie można bowiem w pełni zrozumieć bez poznania palestyńskiej ziemi. Ziemia Święta to geografia zbawienia, miejsce historycznej działalności Boga na rzecz odkupienia człowieka. Choć cały świat jest dziełem Boga Stworzyciela i wszędzie pełno jego śladów, to jednak pełnia tego objawienia i dzieło odkupienia dokonało się na tej ziemi, którą często określa się "Piątą Ewangelią" (E.Renan).

Na palestyńskiej ziemi Bóg - Człowiek narodził się z Dziewicy Maryi. Tutaj modlił się, pracował i nauczał. Tutaj również cierpiał, umarł oraz powstał z martwych. Stąd wstąpił do nieba . (...) Oto kilka powodów, dla których ta ziemia posiada dla ludzi wierzących tak wielkie znaczenie. Jest to "ziemia Boga" (...).

Sanktuaria Ziemi Świętej są jakby relikwiarzami, które strzegą najcenniejszych skarbów chrześcijaństwa, tzn. miejsc uświęconych obecnością Chrystusa, Maryi i Apostołów oraz wielu innych postaci Starego i Nowego Testamentu.

Kto przybywa na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, chce spotkać Jezusa, wniknąć w tajemnicę jego wcielenia, narodzenia, śmierci i zmartwychwstania. Każde sanktuarium jako miejsce uświęcone obecnością Zbawiciela ma swoje przesłanie, swoje orędzie.

Dziękujemy Księdzu Jarkowi, pani Aldonie Glombie oraz Santiago Tours (zwłaszcza Panu Marcinowi Gawlikowi) za możliwość dotknięcia tych miejsc, zaś wszystkim, którzy mają takie możliwości lecz się wahają polecamy pielgrzymowanie do Ziemi Świętej.

za: o. Jerzy Kraj OFM - Dyrektor Chrześcijańskiego Centrum Informacyjnego w Jerozolimie ('Śladami Jezusa" Przewodnik po sanktuariach Ziemi Świętej).