• k2
  • jesien3
  • k4
  • k3
  • jesien5
  • k1
  • p6 noc
  • wrzosy

rodzina 180

w świecie pełnym nienawiści i wojen,
w świecie pełnym terroryzmu i bestialstwa,
w świecie pełnym egoizmu i prywaty,
w świecie bezdusznym i zachłannym

objawia się Miłość Boża, w Jezusie Chrystusie, Jednorodzonym Synu Bożym,
Nowo narodzonym w żłobie, w stajni, wśród biedy i w prostocie, w ubóstwie i w niedostatku.

 

Bo Słowo Boże 
po to właśnie stało się ciałem, aby nam przypomnieć kim jesteśmy i jaki jest nasz ostateczny cel. Bo Słowo Boże po to właśnie stało się ciałem i zamieszkało między nami, aby nam uświadomić, że nie zachłanność i nienawiść, że nie egoizm i bestialstwo, nie bogactwo i pycha są siłą człowieka, ale Miłość.

Miłość jaką Bóg ukochał człowieka i jaką człowiek ma kochać swego bliźniego. A Miłość ta jest: życzliwa i wyrozumiała, dobroczynna i opiekuńcza,  w pełni altruistyczna i nie szukająca swego. To jest właśnie siła człowieka i jego przyszłość najbardziej ostateczna. To jest jego powołanie i zadanie. To jest sposób na życie i rozwiązanie wszystkich ludzkich problemów, a nie egoizm i nienawiść, nie bestialstwo i terroryzm, nie polityka i socjologia, nie ekonomia i nawet nie dzieła charytatywne, ale prawdziwe ukochanie człowieka, dziecka Bożego. Wsłuchajmy się dziś wszyscy z uwagą w ciche Orędzie płynące z Groty Betlejemskiej:

Narodziłem się NAGI, mówi Bóg,
abyś ty potrafił wyrzekać się samego siebie.

Narodziłem się UBOGI,
abyś ty mógł uznać mnie za jedyne bogactwo.

Narodziłem się W STAJNI,
abyś ty nauczył się uświęcać każde miejsce.

Narodziłem się BEZSILNY,
abyś ty nigdy się mnie nie lękał.

Narodziłem się Z MIŁOŚCI,
abyś ty nigdy nie zwątpił w moją miłość.

Narodziłem się W NOCY,
abyś ty uwierzył, iż mogę rozjaśnić każdą
rzeczywistość spowitą ciemnością.

Narodziłem się W LUDZKIEJ POSTACI, mówi Bóg,
abyś ty nigdy nie wstydził się być sobą.

Narodziłem się JAKO CZŁOWIEK,
abyś ty mógł się stać synem Bożym.

Narodziłem się PRZEŚLADOWANY OD POCZĄTKU,
abyś ty nauczył się przyjmować wszelkie trudności.

Narodziłem się W PROSTOCIE,
abyś ty nie był wewnętrznie zagmatwany.

Narodziłem się W TWOIM LUDZKIM ŻYCIU,
mówi Bóg, aby wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca.

szopka3