• parafia1
  • k2
  • s2_zima
  • s5_zima
  • p6 noc

22almowa 001 11976

Bp Greger podkreślił, że okres Wielkiego Postu to szczególny czas, kiedy co roku, jako wspólnota Kościoła, odbywamy duchową pielgrzymkę idąc razem z Jezusem do Jerozolimy. „Idziemy po to, aby nie być jedynie biernymi obserwatorami wydarzeń, ale aby w nich aktywnie uczestniczyć. To są dla nas wydarzenia zbawcze. Jezus podejmuje te działania dla nas i za nas, po to, aby nas grzesznych na nowo pojednać z Ojcem” – powiedział.

Zaznaczył, że Niedzielę Palmową należy interpretować w kontekście wszystkich niedziel wielkopostnych, które wskazują na poszczególne etapy drogi zmierzającej z Jezusem do Jerozolimy. „W Niedzielę Palmową wchodzimy do Jerozolimy razem z Jezusem, aby uczestniczyć w najważniejszych wydarzeniach historii zbawienia” – stwierdził.