• parafia1
  • k2
  • s2_zima
  • s5_zima
  • p6 noc

kaplani2022

Bp Roman Pindel udzielił 28 maja 2022 r. w katedrze w Bielsku-Białej święceń kapłańskich dziewięciu diakonom z terenu diecezji bielsko-żywieckiej.

Wszyscy mężczyźni, którzy przyjęli sakrament w stopniu prezbiteratu, przyrzekli posłuszeństwo biskupowi i jego następcom. Hierarcha w homilii przed samym aktem święceń przypomniał, że nowo wyświęceni prezbiterzy wezmą udział w budowaniu Kościoła, wspólnoty kapłańskiej, różnych grup oraz całej parafii i nie mogą być „przyczyną podziałów, antagonizmów, niezdrowej rywalizacji czy zabiegania o pochwałę siebie”.
...

„Tak też będzie z Wami, gdy po przybyciu do nowej parafii będziecie otrzymywać różne obszary duszpasterstwa, za które macie być odpowiedzialni. Do tego sami rozeznawajcie, w czym macie dobre przygotowanie, a do tego potwierdzone w dotychczasowej praktyce” – stwierdził biskup.

Wezwał, by przyjęli zasadę Pawła Apostoła, „który porównuje działalność różnych nauczycieli do trudu ludzi pracujących na tym samym polu w różnym okresie wegetacji”. „Inne porównanie, aktualne do dziś, to udział kolejnych budowniczych kładących fundament oraz wznoszących mury, by powstała spójna budowla. Podobnie i Wasz udział w budowaniu Kościoła, wspólnoty kapłańskiej, różnych grup oraz całej parafii nie może być przyczyną podziałów, antagonizmów, niezdrowej rywalizacji czy zabiegania o pochwałę siebie” – podkreślił i na koniec, w nawiązaniu do odczytanego fragmentu Ewangelii Janowej (J 16, 23b-28), życzył nowym kapłanom diecezji bielsko-żywieckiej „pełnej radości” z wysłuchanych próśb „w intencjach rozszerzania królestwa Bożego, nawrócenia i pojednania powierzonych nam ludzi”.

Do pełnej relacji zapraszamy na stronę Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Link do Strony Diecezji

KAMIL BYWALEC

Pochodzi z parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bielsku-Białej Hałcnowie. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii św. Floriana w Żywcu.
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! (1 Kor 9, 16c)

MATEUSZ CADER

Pochodzi z parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii Przemienia Pańskiego w Buczkowicach.
Mów Panie, bo sługa Twój słucha (1 Sm 3, 10b)

ŁUKASZ KASPRZAK

Pochodzi z parafii Miłosierdzia Bożego w Sułkowicach-Łęgu. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie.
W Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. (hymn Te Deum)

TOMASZ KRAMARCZYK

Pochodzi z parafii św. Andrzeja Apostoła w Osieku. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii św. Franciszka z Asyżu w Bielsku-Białej Wapienicy.
Przemień mnie w Siebie, bym jak Ty stał się chlebem!

MIKOŁAJ KRZYŻOWSKI

Pochodzi z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Sopotni Wielkiej. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii św. Stanisława BM w Andrychowie.
Ave Maria! (św. Bernard z Clairvaux)

ROBERT OCZKOWSKI

Pochodzi z parafii św. Wojciecha BM w Bulowicach. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej.
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! (Rz 12,21)

ADRIAN PIETRASINA

Pochodzi z parafii Imienia Najświętszej Maryi Panny w Kamesznicy. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich.
Po tym wszyscy poznają, że jesteśmy Jego uczniami, jeśli będziemy się wzajemnie miłowali (por. J 13, 35)

JÓZEF SKURZOK

Pochodzi z parafii św. Bartłomieja Apostoła w Koniakowie. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii św. Jana Chrzciciela w Rudzicy.
Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre (Ps 37, 3)

PATRYK ZARĘBA

Parafia św. Stanisława BM w Bielsku Białej. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii śś. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach.
Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o ciebie (Syr 4, 28)

 

zxc