• parafia1
  • Krzyze
  • parafia3
  • kamyki1
  • parafia2
  • Pisanki1
  • parafia4
  • krokus1
  • Konto parafii

 

Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo „ministrant” wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej.
Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!
Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” nie znaczy tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać.
„Uczestniczyć w liturgii„ to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

Opiekun grupy: x. Kamil Piwowarczyk

Liturgiczna Służba Ołtarza przy naszej parafii liczy 50 chłopaków.

Każdy ministrant ma wyznaczone obowiązkowe msze święte, na których zawsze powinien być obecny.

W środy i soboty spotykamy się na zbiórkach, które są wypełnione solidną, ale i radosną pracą.

W czasie niej zdobywamy wiedzę liturgiczną, uczymy się, jak służyć Bogu w czasie mszy świętych, a także pogłębiamy osobiste życie chrześcijańskie.

Będąc ministrantami służymy do mszy świętych, pomagamy w organizacji uroczystości parafialnych, dbamy o porządek w zakrystii i wokół kościoła. Wspólnie wyjeżdżamy na wycieczki, spotkania czy rekolekcje. Bierzemy także udział w ministranckich turniejach sportowych, w których każdy z nas może spróbować swoich sił.

Obecność ministranta na liturgii podkreśla, że Kościół jest wspólnotą, gromadzącą się wokół Stołu Słowa Bożego i Ołtarza Pańskiego, w której każdy z członków jest ważny i ma określoną funkcję.

Przeczytaj: Dlaczego warto być ministrantem? 5 życiowych nauk z 17-letniej służby przy ołtarzu