• parafia1
 • Konto parafii
 • parafia3
 • Konto parafii
 • parafia2
 • Konto parafii
 • parafia4
 • Konto parafii

Pierwsze spotkanie
narzeczeni umawiają się z kapłanem na odpowiadający termin - 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Narzeczeni przynoszą:

 • metrykę chrztu św. wydaną nie dawniej niż przed 3 miesiącami (metryka taka jest wydawana specjalnie na okoliczność ślubu w tej parafii, w której miał miejsce chrzest św.)
 • dowód osobisty
 • świadectwa z religii z ostatniej klasy szkoły średniej
 • jeśli ślub cywilny miał miejsce wcześniej, należy przynieść do okazania dokument potwierdzający ów fakt

Drugie spotkanie
najpóźniej tydzień przed ślubem

Narzeczeni przynoszą:

 • zaświadczenie z nauk przedślubnych
 • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach
 • specjalny dokument pobrany z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu tzw. konkordatowego - są ważne trzy miesiące od daty wydania)

 

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Dokonuje się w następujących etapach:

Przygotowanie dalsze

ma miejsce w dzieciństwie, dokonuje się szczególnie przez doświadczenie własnego życia rodzinnego;


Przygotowanie bliższe

obejmuje młodzież ponadgimnazjalną, służy rozeznaniu własnego powołania, dokonuje się w czasie katechizacji przy parafii, jest poświadczone świadectwem;


Przygotowanie bezpośrednie

rozpoczyna się około sześć miesięcy przed ślubem kościelnym (najczęściej zawarciem zaręczyn).

Zaręczyny

Najbliższe rodziny (tj. rodzice, rodzeństwo i dziadkowie), spotykają się na skromnej uroczystości rodzinnej. Rodzice (a w ich braku osoby z najbliższej rodziny) są upoważnieni przez biskupa diecezjalnego do pobłogosławienia pierścionków zaręczynowych, które następnie wymieniają sobie oblubieńcy, oświadczając, że odtąd będą się uważać za narzeczonych i zamierzają się pobrać w ustalonym czasie, jeżeli przez wzajemne poznanie się, zgodnie dojdą do przekonania, że potrafią stworzyć dobrane i zgodne małżeństwo.

(por. nr 32 Instrukcji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia sakramentu małżeństwa w Kościele Katolickim)

Przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa obejmuje:

spisanie protokołu przedślubnego
nauki przedślubne,
3 spotkania w katolickiej poradni rodzinnej
spotkanie z duszpasterzem,
dwie spowiedzi przedślubne.

 

obraczki book   Spotkania dla Narzeczonych

   Katechezy parafialne dla narzeczonych