• parafia1
  • Konto parafii
  • parafia3
  • Konto parafii
  • parafia2
  • Konto parafii
  • parafia4
  • Konto parafii

namaszczenie

Odwiedziny chorych odbywają się zazwyczaj:
w pierwszy piątek każdego miesiąca od godz. 7.30 jeden rejon
i od 12.30 drugi rejon.

Wyjątek stanowią te miesiące, w których przypada Boże Narodzenie lub Wielkanoc a także lipiec i sierpień.
Wówczas dzień odwiedzin duszpasterskich jest przeniesiony na termin bliższy danym świętom.


Adresy chorych zgłasza się w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

W nagłych przypadkach kapłana można wezwać o każdej porze.
Pamiętajmy, by nigdy nie zwlekać z prośbą o posługę sakramentalną,
w sytuacjach, gdy zagrożone jest życie danej osoby,
gdy nastąpiło znaczne pogorszenie stanu zdrowia a także gdy ktoś spodziewa się trudnej operacji medycznej.
Wówczas przyjęcie sakramentu namaszczenia chorych jest jak najbardziej pożądane i błogosławione.
Trzeba również pamiętać, że każdy sakrament przeznaczony jest dla osób żyjących,
a osoba, która go przyjmuje, powinna przyjmować go świadomie i z aprobatą (wyjątek stanowią sytuacje utraty świadomości lub agonia).

W przypadku agonii osoba umierająca przyjmuje namaszczenie jako wiatyk, kapłan może wówczas udzielić odpustu zupełnego na godzinę śmierci.
Sakrament chorych można w życiu przyjmować wiele razy, nie jest on - jak wielu potocznie mówi - ostatnim namaszczeniem.