pietraszko

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PROCESU KANONIZACYJNEGO SŁUGI BOŻEGO BISKUPA JANA PIETRASZKO /1911-1988/
odczytany w naszej parafii 19.08.2018

Drodzy Archidiecezjanie,

Niedawno świętowaliśmy beatyfikację Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej. Dziękujemy Ojcu świętemu Franciszkowi za ten dar nowej orędowniczki dla Kościoła krakowskiego.

W dzisiejszą niedzielę chciałbym przypomnieć innego świadka wiary. Jest nim Sługa Boży Biskup Jan Pietraszko, który 30 lat temu, 2 marca 1998 roku dołączył, tak jesteśmy przekonani, do grona naszych krakowskich orędowników w niebie. To przekonanie wyraziło się w rozpoczętym w 1994 roku procesie kanonizacyjnym Sługi Bożego. Jego zadaniem jest udowodnienie heroiczności życia bpa Jana. W lutym br. Kongres Teologów przy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych potwierdził to przekonanie. Z ufnością oczekujemy potwierdzenia przez Komisję Biskupów i Kardynałów i aprobatę dekretu heroiczności cnót przez Ojca Świętego.

Bp Jan Pietraszko przez całe życie był związany z naszą Archidiecezją. Urodził się w 1911 roku na ziemi żywieckiej w parafii Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach. Po zdaniu matury w gimnazjum Adama Asnyka w Bielsku Białej rozpoczął formację w naszym Seminarium Duchownym i studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dnia 5 kwietnia w 1936 roku w bazylice oo. Franciszkanów w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie z rąk mojego wielkiego poprzednika księcia abp. Adama Stefana Sapiehy. Jako wikariusz pracował w parafii św. Marii Magdaleny w Rabce, Trójcy Przenajświętszej w Czarnym Dunajcu, Najświętszej Rodziny w Zakopanem, św. Szczepana w Krakowie. 

Przez dwa lata pełnił funkcję kapelana Księcia Metropolity Adama Stefana Sapiehy. Był także prefektem /wychowawcą/ w Seminarium Duchownym.
Od 1947 roku do końca życia związał swoją posługę duszpasterską z parafią św. Anny w Krakowie. Był najpierw duszpasterzem akademickim, następnie długoletnim proboszczem Uniwersyteckiej Kolegiaty.

Biskupem pomocniczym został w 1962 roku. W Archidiecezji, jako wikariusz generalny, odpowiadał za sprawy personalne i budownictwo sakralne.

Dał się poznać, jako prekursor duszpasterstwa studentów w nowej peerelowskiej rzeczywistości. Z oddaniem służył rozległej Archidiecezji, jako biskup pomocniczy, poprzez kanoniczne wizytacje, szafowanie sakramentu bierzmowania, różnego rodzaju posługi, indywidualne spotkania z kapłanami. Z jego wielkiego doświadczenia i oddania czerpał i korzystał ówczesny Arcybiskup, kard. Karol Wojtyła. Kiedy 40 lat temu został wybrany na następcę św. Piotra Apostoła, napisał do Biskupa Jana bardzo osobiste słowo: „Dziękuję za to, że mi swego czasu pokazałeś, Drogi Biskupie Janie, drogę do młodzieży akademickiej. A także za to, że, mnie - i wielu innych - stale uczyłeś i uczysz, z jaką czcią, miłością, rzetelnością, należy traktować tę podstawową naszą posługę, która wiąże się z przepowiadaniem Słowa Bożego. Myślę, że bardzo szeroki jest krąg tych, którzy za to winni dziękować”.

Ewangelię głosił zarówno w ciemną noc okupacji niemieckiej, jak też w czasie sowieckiego zniewolenia. To jeden z wielu, o których należy pamiętać szczególnie w tym roku, kiedy świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości. Biskup Jan Pietraszko był wiernym synem ojczyzny i Kościoła. Mimo szykan, inwigilacji okazał się, o czym zaświadczyli sami prześladowcy, Niezłomnym. Świadczą o tym zachowane tzw. Teczki Pietraszki.

Gorąco zachęcam do modlitwy o pomyślny przebieg procesu kanonizacyjnego Sługi Bożego Biskupa Jana i nadzwyczajną łaskę - cud, poprzez który sam Pan Bóg upewni w nas przekonanie o świętości Jego życia i posługi.

Zachęcam do modlitwy przez Jego wstawiennictwo zwłaszcza przy grobie, który znajduje się w Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Ufam, że Pan Bóg pokieruje także tą krakowską sprawą i da znak.

 

 

Wszystkim z serca błogosławię

Arcybiskup Marek Jędraszewski
Metropolita Krakowski