• parafia1
  • Konto parafii
  • parafia3
  • Konto parafii
  • parafia2
  • Konto parafii
  • parafia4
  • Konto parafii
Proboszcz  
    Ks. Marek Bandura 
            Święcenia kapłańskie przyjął w 1985 roku
            W naszej parafii od roku 2012.
 
Wikariusze  
   Ks. Kamil Piwowarczyk
           
 Święcenia kapłańskie przyjął w 2020 roku
            W naszej parafii od roku 2020.
 
   
            
 

 

Księża pracujący w parafii

Proboszczowie  
 ks. Andrzej Lenart  od 29 stycznia 1908 r. do listopada 1915 r.
 ks. Józef Styrylski  od 01 stycznia 1916 r. do maja 1927 r.
 ks. Józef Komendera  od 05 maja 1927 r. do 30 kwietnia 1933 r.
 ks. Kazimierz Majgier  od 03 czerwca 1933 r. do 20 września 1942 r.
 ks. Józef Kolber  od 20 września 1942 r. do 21 maja 1945 r.
 ks. Józef Zapała  od 27 maja 1945 r. do 25 sierpnia 1957 r.
 ks. Kazimierz Majgier  od 30 września 1957 r. do 16 września 1962 r.
 ks. Adam Gabryś od 20 września 1962 r. do 15 lutego 1972 r.
 ks. Stanisław Byrdziak  od 15 lutego 1972 r. do 17 czerwca 1977 r.
 ks. Stanisław Jasek  od 17 czerwca 1977 r. do 30 czerwca 2012 r.
   
Wikariusze  
 ks. Szczepan Żmudka od 15 kwietnia 1959 r. do 15 listopada 1962 r. 
 ks. Franciszek Dużyk od 10 kwietnia 1963 r. do 22 sierpnia 1964 r. 
 ks. Rafał Buchinger od 24 lipca 1979 r. do 22 lipca 1980 r. 
 ks. Kazimierz Sękala od 27 lipca 1980 r. do 27 lipca 1982 r. 
 ks. Mieczysław Dałek od 27 lipca 1982 r. do 17 sierpnia 1985 r. 
 ks. Czesław Sandecki od 17 sierpnia 1985 r. do 17 sierpnia 1987 r. 
 ks. Zbigniew Liana od 28 sierpnia 1987 r. do 20 sierpnia 1988 r. 
 ks. Dariusz Puchała od 20 sierpnia 1988 r. do 25 sierpnia 1990 r. 
 ks. Jarosław Żmija od 25 sierpnia 1990 r. do 27 sierpnia 1994 r. 
 ks. Zygmunt Mizia od 27 sierpnia 1994 r. do 30 sierpnia 1996 r. 
 ks. Robert Szymocha od 25 sierpnia 2001 r. do 25 sierpnia 2006 r. 
 ks. Michał Nowak od 25 sierpnia 2006 r. do 25 sierpnia 2009 r.
 ks. Piotr Wróbel od 25 sierpnia 2009 r. do 25 sierpnia 2012 r.
 ks. Marek Modzelewski od 25 sierpnia 2012 r. do 30 czerwca 2018 r.
 ks. Jarosław Bielesz od 25 sierpnia 2013 r. do 24 sierpnia 2017 r.
 ks. Tymoteusz Szydło od 25 sierpnia 2017 r. do 24 sierpnia 2019 r.
 ks. Maciej Legierski od 25 sierpnia 2018 r. do 25 sierpnia 2021 r.
 ks. Kamil Piwowarczyk od 25 sierpnia 2020 r.