Drukuj

image006

(…) Teraz można było rozpoczynać pracę. Wyznać jednak muszę, że bardzo bałem się tej budowy. Długo więc zastanawiałem się i obmyślałem różne sposoby i metody podejścia do budowy. W wyniku tych rozważań postanowiłem zaangażować i uaktywnić jak największą ilość osób. Parafię podzieliłem więc na 13 rejonów, czyli części. Na ich czele stanęli mężczyźni, którzy włożyli ogromny trud i zaangażowanie w budowę.

Przedstawiciele poszczególnych rejonów:

1. Od Kolana w stronę Rybarzowic:
a) Gluza Józef – 160
b) Mrowiec Jakub – 315
c) Bigos Jan – 645
d) Gębala Jan – 614
e) Kliś Stanisław – 484

2. Od strony Rybarzowic:
a) Barcik Roman – 212
b) Sternal Franciszek – 694
c) Piechówka Tadeusz – 146
d) Białek Władysław – 129

3. W stronę Kolana:
a) Broszczak Adam – 136
b) Wantoła Antoni – 372
c) Damek Marian – 833
d) Lalik Józef – 81
e) Gluza Stanisław – 11
f) Gębala Józef – 224

4. Za Przedszkolem:
a) Gruszecki Aleksander – 838
b) Konior Władysław – 722
c) Piekarz Jan – 491
d) Gruszecki Marek – 395

5. Od Kolana w stronę Szczyrku:
a) Górny Edward – 496
b) Jakubiec Edward – 688
c) Wrona Roman – 611
d) Kozak Bronisław – 743

6. W stronę Szczyrku:
a) Wrona Jan – 609
b) Pysz Stanisław – 319
c) Kubica Stanisław – 152
d) Mrowiec Czesław – 784
e) Górny Włodzimierz – 221

7. Na granicy Szczyrku:
a) Tracz Jan – 153
b) Leksander Stanisław – 475
c) Tracz Andrzej – 675

8. Od Szczyrku w stronę kościoła:
a) Santera Józef – 700
b) Ryczek Franciszek – 449
c) Starczak Czesław – 738
d) Gluza Józef – 891

9. Od kościoła do krzyżówki prowadzącej w stronę Godziszki:
a) Kos Jan – 450
b) Sternal Bolesław -881
c) Repak Jan – 566
d) Jakubiec Józef – 664
e) Tarnawa Jan – 825

10. Pod Godziszką:
a) Maruszczak Antoni – 662
b) Szewczyk Władysław – 435
c) Marcisz Michał – 498
d) Mrowiec Stanisław – 814
e) Jakubiec Antoni – 898
f) Gluza Jan – 754

11. Za Mundusem:
a) Jakubiec Władysław – 617
b) Bojdys Franciszek – 905
c) Duraj Antoni – 63
d) Migdał Józef – 617
e) Szymanek Antoni – 133

12. Za Mundusem i granica:
a) Mrowiec Antoni – 564
b) Gluza Józef – 648
c) Stopka Jan – 698
d) Stec Piotr – 242
e) Szczygieł Albin – 832

13. Jama pod Meszną:
a) Pietraszko Kazimierz – 713

Obawy moje, jako Proboszcza, budził też problem, skąd wziąć fundusze na budowę. Z zewnątrz nie miałem żadnej pomocy. Skierowałem, z wielkim lękiem, apel o pomoc materialną do parafian. Ogromnie się jednak bałem nieprzychylnego oddźwięku w tej sprawie. Mimo to poprosiłem o ofiary od poszczególnych rodzin. Ofiarujący mieli podawać swój adres (wraz z numerem budynku). Wszystkie składki były wpisywane do zeszytu, który znajduje się w kancelarii.
Muszę w tym miejscu wyrazić podziw dla zdecydowanej większości parafian za zrozumienie i spieszenie z pomocą na mój apel (...) ofiary spływały i umożliwiały prace zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budowanego obiektu.

Pierwszą czynnością na placu budowy było wyburzenie domu gospodarczego, przygotowanie oraz wyrównanie terenu.

20 maja 1981 roku rozpoczęto wykopy pod fundamenty plebanii i salek katechetycznych.
23 maja 1981 roku nastąpiło już zalewanie ławic.

Obmyślony plan podziału parafii na rejony okazał się słuszny i dobry.

(c.d.n.)