• parafia1
  • Konto parafii
  • parafia3
  • Konto parafii
  • parafia2
  • Konto parafii
  • parafia4
  • Konto parafii

334050911 756739702410798 9114332683523115395 n

2 marca 2024 r. przypadała 36 rocznica śmierci Czcigodnego Sługi Bożego biskupa Jana Pietraszki.
Karol Wojtyła kiedy został papieżem,w liście do biskupa napisał "Dziękuję więc za to że mi swego czasu Drogi Biskupie Janie pokazałeś drogę do młodzieży akademickiej.

A także za to że mnie i wielu innych stale uczyłeś i uczysz, z jaką czcią, miłością ,rzetelnością, należy traktować tę podstawową naszą posługę, która wiąże się z przepowiadaniem słowa Bożego. Myślę że bardzo szeroki jest krąg tych, którzy za to winni podziękować".

A po śmierci biskupa Jana napisał; "Obdarzył go Bóg szczególną Mądrością, darem szczególnego rozumienia Słowa Bożego oraz darem prostoty i głębi w jego przekazywaniu. Zjednoczony z Bogiem, otwarty był na świat, na człowieka, na potrzeby jego duszy. Jakże cieszył się i żył II Soborem Watykańskim! Kaznodzieja, spowiednik, kierownik duchowy, Pasterz. Delikatny, wrażliwy, pełen szacunku dla człowieka, jakby nie istniejący, a przecież tak bardzo obecny. Był poniekąd twórcą współczesnego duszpasterstwa akademickiego w Krakowie. Ukazywał Boże drogi wielu pokoleniom młodzieży studiującej, inteligencji. Garnęli się do niego ludzie prości."

Ze względu na utrzymującą się opinię świętości 18 marca 1994 roku rozpoczął się diecezjalny proces beatyfikacyjny bp Jana, a zakończył się 24 kwietnia 2001 r. Dokumenty przekazano do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie 19 czerwca 2001 roku. Komisje teologów, Biskupów i Kardynałów po zbadaniu dokumentów uznały iż : "... w przypadku Sługi Bożego Jana Pietraszko, biskupa tytularnego Turreblandis i pomocniczego Krakowa, udowodniono cnoty teologalne wiary nadziei i miłości do Boga i bliźnich, a także cnoty kardynalne roztropności, sprawiedliwości. umiarkowania i męstwa i im pochodne w stopniu heroicznym."

Papież Franciszek w dniu 21 grudnia 2018 roku podpisał dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego biskupa Jana Pietraszko i polecił by niniejszy dekret miał charakter publiczny i został umieszczony w aktach Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych."

Od tego momentu przysługuje tytuł;
Czcigodny Sługa Boży biskup Jan Pietraszko

Pani Ludmiła Grygiel napisała;
"Pan Bóg powołał Sługę Bożego biskupa Jana Pietraszko z pracy na roli w Buczkowicach, do pracy na roli Kościoła Krakowskiego i Powszechnego. Praca ta wydała obfity plon w duszach wielu ludzi. Postać biskupa Jana promieniuje świętością i pociąga wiernych do Boga. Módlmy się o cud za Jego wstawiennictwem i o Jego rychłą beatyfikację."
Jak powiedział kiedyś jeden z księży podczas mszy o rychłą beatyfikację Sługi Bożego biskupa Jana. " nie bójmy się prosić o łaski za wstawiennictwem Sług Bożych, ponieważ Oni w tym czasie są bardzo aktywni i wstawiają się za nami do Boga"