• jesien3
 • k2
 • rozaniec1
 • k4
 • jesien2
 • k3
 • jesien1a
 • krzyze
 • pajeczyna
 • k1
 • jesien1
 • p6 noc
092020 oazarozp011
11 września, jako młodzież oazowa, rozpoczęliśmy swoją formację. Spotkaliśmy się na śpiewie, by później uczestniczyć w Mszy Świętej. Na końcu nasz moderator, ksiądz Kamil poświęcił i wręczył animatorom świece (symbolu posługi w małej grupie) oraz wspólną, dużą świecę dla całej wspólnoty na ręce moderatorki. Później udaliśmy się do salek, na pierwsze, miejmy nadzieję owocne spotkania. Całość uświetnił pogodny wieczór, podczas którego mogliśmy się lepiej poznać i zintegrować. Zakończyliśmy krótką modlitwą i wspólnym Apelem. Prosimy o modlitwę za nadchodzący rok formacyjny, o światło Ducha Świętego dla posługujących animatorów i dar otwartości dla uczestników.
 
Bóg zapłać, wspólnota oazowa